Brand's

Skip To Content

Share To:

Nghiên Cứu & Công Nghệ

Quy Trình Sản Xuất Nước Yến BRAND'S®

BRAND’S® Cam Kết Sản Xuất Với Quy Trình Nghiêm Ngặt và Tổ Yến Tự Nhiên Thật 100%

Chúng tôi sử dụng công nghệ hiện đại (bao gồm công nghệ lấy dấu ngón tay FTIR) để kiểm tra tính xác thực và độ tinh khiết của tổ yến. Mọi sản phẩm Nước Yến BRAND’S® đều phải trải qua hơn 140 bước kiểm tra chất lượng, và thường xuyên được kiểm tra bởi bên thứ ba đáng tin cậy để đảm bảo chất lượng đồng đều.

Các sản phẩm Nước Yến BRAND’S® đã được bán trong hơn 30 năm. Nhiều năm qua, chúng tôi đã cố gắng duy trì chất lượng sản phẩm ở mức cao và kiểm tra nghiêm ngặt về mặt khoa học để trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về nước yến đóng chai.

 • Thu hoạch tổ yến.

 • Tổ yến xử lí dưới nhiệt độ cao để loại bỏ các tạp chất,

 • Làm sạch Tổ Yến.

 • Loại bỏ tạp chất, lọc và phân loại sau khi làm sạch.

 • Tách bỏ tạp chất khác từ các phần khác nhau của tổ yến.

 • Lựa chọn và sắp xếp dưới kính hiển vi.

 • Cuối cùng là Tổ Yến đã loại bỏ tạp chất, phân loại và làm sạch.

 • Xử lí khô tổ yến trước khi qua nhà máy.

 • Thực hiện kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.

 • Chế biến tổ yến để loại bỏ tạp chất.

 • Đóng chai nước yến BRAND’S®.

 • Khử trùng, đóng nắp, đóng gói.

 • Kiểm tra chất lượng, lưu kho, phân phối.

Đề nghị sử dụng: