Brand's

Skip To Content

Share To:

Privacy Policy

Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BRANDSWORLD™

Ngày có hiệu lực: 10/01/2019

Ngày cập nhật: 10/01/2019

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng này quy định cách thức mà Công ty Suntory Beverage & Food Asia Pte Ltd (”Suntory”) – một công ty cổ phần của Singrapore, và/ hoặc các chi nhánh và công ty con (gọi chung là “chúng tôi” hoặc “Suntory”) thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin từ người sử dụng trang web của chúng tôi (www.brandsworld.us) và bất cứ trang web phái sinh nào khác mà có đăng Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung và xóa bỏ một hoặc nhiều phần của Chính sách này tại bất cứ thời điểm nào bằng việc đăng những thay đổi đó trên trang web này. Bằng văn bản này, ngưởi sử dụng chấp thuận nghĩa vụ phải kiểm tra thường xuyên Chính sách Bảo mật Thông tin khách hàng. Sau khi Chính sách bảo mật đã được thay đổi mà người sử dụng vẫn tiếp tục sử dụng trang web thì mặc nhiên là người sử dụng đã chấp thuận sự thay đổi đó. Phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật được đăng tại www.brandsworld.us/privacy-policy

Sự riêng tư

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của tất cả các khách truy cập vào trang web và tin rằng việc người sử dụng biết cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được từ họ là rất quan trọng. Xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi, và chúng tôi không cố ý thu thập trực tuyến thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Đồng thời xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác mà có thể không do chúng tôi kiểm soát. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của những trang web đó hoặc bất kỳ trang web khác đối với các nguy cơ xảy ra hoàn toàn do người sử dụng truy cập vào các trang web này. Chúng tôi khuyến cáo ngưởi sử dụng nên xem xét chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà người sử dụng muốn truy cập.

Mặc dù trụ sở của chúng tôi ở Singapore nhưng trang web của chúng tôi được đăng ký tại Hoa Kỳ. Quy định pháp luật về việc thu thập và sử dụng dữ liệu của người sử dụng tại Canada, các nước châu Âu, hoặc các khu vực khác trên thế giới có thể khác với luật pháp Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, khi người sử dụng đăng ký một tài khoản trên trang web, truy cập trang web, mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ thông qua trang web hoặc từ Suntory hoặc các chi nhánh của chúng tôi, hoặc việc truy cập hay sử dụng với mục đích khác, xin vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được gửi đến Hoa Kỳ và/hoặc Singapore. Suntory hoặc nhà cung cấp dịch vụ theo ủy quyền sẽ truy cập và lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân thu được từ máy chủ tại Mỹ và/hoặc Singapore. Việc cung cấp thông tin cá nhân của mình đồng nghĩa với việc quý khách đã chấp thuận việc chuyển nhượng, truy cập, sử dụng và tiết lộ thông tin trình bày ở dưới đây.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của người sử dụng bằng các cách thức khác nhau. Việc thu thập thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:

(a) thông tin liên lạc (ví dụ như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại của người truy cập);
(b) thông tin nhân khẩu học (ví dụ như giới tính, tôn giáo, tuổi và sở thích cá nhân);
(c) thông tin tài chính dùng để mua sản phẩm trên website của chúng tôi hoặc cách thức khác (ví dụ như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các hình thức thanh toán khác);
(d) các thông tin khác được yêu cầu trong cả quá trình đăng ký tài khoản;
(e) các thông tin cụ thể được yêu cầu khi tham gia bất kì cuộc thi mà chúng tôi tổ chức.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ cách thức mà người sử dụng liên lạc với chúng tôi như qua email hoặc cách thức khác; đăng tin nhắn trên bất kỳ diễn đàn nào, các mẫu đẩy đủ trực tuyến, các cuộc khảo sát, cuộc thi, hoặc các hình thức tương tác khác với chúng tôi; hoặc sử dụng các tính năng trên trang web. Việc cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng là tự nguyện. Nếu người sử dụng không muốn thông tin cá nhân của mình sẽ được sử dụng cho các mục đích sẽ được đề cập dưới đây, người sử dụng có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình. Mặc dù nó có thể ảnh hưởng hoặc hạn chế sự truy cập của người sử dụng tới những nội dung nhất định (theo quy định tại các Điều khoản sử dụng) và/hoặc các tính năng có sẵn hoặc có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách người sử dụng sử dụng trang web, ví dụ, bằng cách theo dõi số lần ghé thăm trang web, hoặc các tên miền và các địa chỉ IP nguồn gốc của người sử dụng. Trong khi không phải tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập từ người sử dụng là thông tin cá nhân, nó có thể được kết hợp với thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web hay các cách thức khác.

Chúng tôi có thể sử dụng "cookies" hoặc "web beacons" để theo dõi cách thức mà người sử dụng sử dụng trang web. “Cookie” là một thành phần của phần mềm mà máy chủ có thể lưu trữ trên máy tính của người sử dụng và dùng để xác định người sử dụng nếu họ truy cập lại vào trang web. Người sử dụng có thể tùy chỉnh phần mềm trình duyệt web của mình nếu không chấp nhận “cookies”.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân thu thập được qua các trang web với những mục đích nhất định để tiến hành việc mua bán các sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ được chào mời hoặc cung cấp trên trang web; để liên hệ với người sử dụng về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Suntory và các công ty con, các nhà thầu độc lập, các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi, và để nâng cao trải nghiệm của người sử dụng với chúng tôi cũng như các chi nhánh, nhà thầu độc lập, và các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được cho việc nghiên cứu về sự hiệu quả của các trang web và các kế hoạch kinh doanh, quảng cáo tiếp thị, và sự nỗ lực bán hàng của Suntory, các công ty con, các nhà thầu độc lập và các đối tác kinh doanh đáng tin cậy.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập từ trang web để cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe nói chung và thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân thu thập được từ người sử dụng cho các công ty con, các nhà thầu độc lập và các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi - những người sẽ sử dụng thông tin cho các mục đích nêu trên khi cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp thông tin trên chính trang web, nhằm mục đích cụ thể thông tin được thu thập.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng theo yêu cầu của việc thực thi pháp luật hoặc của các cơ quan nhà nước hoặc đối với Giấy triệu tập; lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý khác, nhằm thiết lập, bảo vệ hoặc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của Suntory hoặc để phản bác lại đơn khởi kiện với Suntory hoặc trong trường hợp được yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật.

Suntory có thể tiết lộ thông tin cá nhân để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chính người sử dụng hoặc bất kỳ người sử dụng khác.

Suntory có thể tiết lộ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn sự vi phạm hợp đồng hoặc trong mối quan hệ khác với Suntory của người sử dụng hoặc các hành vi phạm tội hoặc gây nguy hại.

Suntory cũng có thể tiết lộ dữ liệu tổng hợp, dữ liệu ẩn danh dựa trên thông tin thu thập từ người sử dụng cho các nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng.

Cuối cùng, Suntory có thể tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân thu thập được từ người sử dụng có liên quan hoặc trong dự tính của việc bán tài sản của công ty hoặc doanh nghiệp; hoặc việc sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu doanh nghiệp.

An ninh thông tin

Thông tin về người sử dụng được duy trì trên hệ thống của Suntory được bảo vệ bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh đạt tiêu chuẩn công nghiệp. Tuy nhiên, không có biện pháp an ninh nào là hoàn hảo hay bất khả xâm phạm, và Suntory không thể đảm bảo rằng các thông tin gửi đến, duy trì, gửi đi từ hệ thống của mình sẽ hoàn toàn an toàn. Suntory không chịu trách nhiệm về sự gian lận của bất kỳ việc cài đặt bảo mật hoặc các biện pháp an ninh có liên quan đến trang web của người sử dụng hoặc bên thứ ba.

Điều chỉnh, cập nhật, truy cập, hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân.

Nếu các thông tin cá nhân của người sử dụng thay đổi, hoặc nếu người sử dụng không còn mong muốn nhận được thông tin cụ thể miễn phí từ chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cách thức để chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi, và/hoặc loại bỏ các dữ liệu cá nhân mà người sử dụng cung cấp trước đó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Joanna.Ang@Brands-Suntory.com or Yunfang.Tay@brands-suntory.com . Ngoài ra, người sử dụng có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ email trên. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi không có khả năng loại bỏ hoàn toàn thông tin cá nhân của người dùng từ hệ thống. Ví dụ, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân của một người sử dụng nếu nó là cần thiết để ngăn chặn sự gian lận hoặc sự lạm dụng trong tương lai, nếu được quy định bởi pháp luật, nhằm mục đích kinh doanh hợp pháp, nhằm mục đích phục hồi tài khoản, hoặc giữ lại trong hệ thống sao lưu dữ liệu của chúng tôi hoặc lưu trữ hoặc các trang lưu trữ. Tất cả những thông tin cá nhân được lưu trữ sẽ tiếp tục phải tuân thủ các điều khoản của Chính sách bảo mật mà người sử dụng đã đồng ý trước đó.

Liên hệ với Suntory

Nếu người sử dụng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về Chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng gửi email đến brands@Suntory.com.sg hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ 18 Cross Street #12-01/08 China Square Central Singapore 048423 - Export Market Division (Privacy), hoặc liên hệ với chúng tôi theo số máy 65 6212 0100.

Quyền riêng tư của người sử dụng là công dân California

Bộ luật Dân sự California Phần 1798.83 cho phép người sử dụng là công dân của California được yêu cầu thông tin liên quan đến việc Suntory chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba. Nếu người sử dụng là công dân của California và muốn thực hiện yêu cầu như trên, xin vui lòng gửi email tới Joanna.Ang@Brands-Suntory.com or Yunfang.Tay@brands-suntory.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ 18 Cross Street #12-01/08 China Square Central Singapore 048423 - Export Market Division (Privacy), hoặc liên hệ với chúng tôi theo số máy 65 6212 0100.