Brand's

Skip To Content

Share To:

Thành Phần

Thành Phần

Nước Cốt Gà

Nước Cốt Gà là tinh chất hoàn toàn tự nhiên được chiết xuất từ những con gà chất lượng dưới dạng cô đặc.

Đề nghị sử dụng: