Brand's

Skip To Content

Share To:

Liên Lạc

Liên Lạc

Tại BRAND’S®, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tìm hiểu làm thế nào để chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn. Nếu quý vị có bất kỳ đóng góp hay thắc mắc gì về các sản phẩm hoặc trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
Nhà Nhập Khẩu Vùng Biển Tây:
Khong Guan Corporation
30068 Eigenbrodt Way
Union City CA 94587
Tel: 510-489-1888
Toll Free: (877) 889-8968

Nhà Nhập Khẩu Vùng Biển Đông:

Golden Fortune Import & Export Corp
55 Hook Rd
Bayonne NJ 07002
Tel: 201-823-0800
Toll Free: (888) 783-8080

Quý vị có thể gửi email đến Đường Dây Hổ Trợ của BRAND’S® tại brandsworld.us@gmail.com, hoặc dùng phần dưới đây để gửi thông tin cho chúng tôi.


*
*
*
*
*
*
*
 
Captcha