Brand's

Skip To Content

Share To:

Thành Phần

Ingredients

Nhân Sâm

Nhân sâm được dùng trong y học cổ truyền qua nhiều thế kỷ. Mỗi loại nhân sâm có đặc tính khác nhau, nhưng hoạt chất chính của nhân sâm là ginsenosides. Tác dụng bồi bổ sinh lực và tăng cường khí lực.

Đề nghị sử dụng: