brands

Các Sản Phẩm 

Nước Cốt Gà BRAND'S®

Một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, Nước Cốt Gà BRAND'S® đã được tín dụng bởi các thế hệ vì sự dinh dưỡng của sản phẩm. Sản phẩm được rút từ gà một cách tinh khiết để đảm bảo chất lượng hảo hạng.

Nước Cốt Gà BRAND'S®

  • Hoàn toàn tự nhiên.
  • Không chứa chất béo hoặc cholesterol.
  • Không chứa bất cứ kích thích tố nhân tạo nào.
  • Rất dễ tiêu hoá.

Ðiều Kiện Sử Dụng | Sự Bảo Mật | Bản Ðồ Vị Trí